iWmo en iJw 2.2 ( Ingangsdatum april 2018)

De wijzigingen voor de iWMO en de iJW 2.2 worden in april 2018 van kracht. Hieronder is een deel van het draaiboek van de migratie en een overzicht van de wijzigingen te vinden.
Voor een volledig overzicht en de laatste stand van zaken rondom de wijzigingen in wet- en regelgeving  rondom onder meer de iWMO en de iJW2.2 kun je terecht bij iStandaarden

Webcast

Op 6 maart hebben we een webcast gegeven, waarin de diverse wijzigingen rondom wet- en regelgeving de revue passeerden. De webcast geeft onder meer  informatie over de migratiestappen en functionele wijzigingen die als gevolg van de wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd zijn of nog op de planning staan.

Je kunt de webcast hier terugkijken. Je vindt hier ook diverse gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Migratie

De migratieperiode start op zondag 18 maart en eindigt op dinsdag 3 april. De migratieperiode kent drie fases, waarbinnen het oude berichtenverkeer afgesloten wordt en het nieuwe berichtenverkeer van start gaat. Binnen elke fase gelden specifieke regels rondom het berichtenverkeer. Raadpleeg voor een volledig overzicht van regels en afspraken de landelijke draaiboeken migratie iJW 2.2 en iWmo 2.2.


1. Afsluitingsfase

Deze loopt van zondag 17 maart 23.00 uur tot donderdag 29 maart 13.00 uur.

Belangrijke details voor zorgorganisaties:

 • Uiterlijk 18 maart 23.00 uur moeten alle WMO303 en JW303-berichten verstuurd zijn.
 • Uiterlijk 27 maart 17.00 uur moeten alle WMO315 en JW315-berichten verstuurd zijn.
 • Vanaf 27 maart 17.00 uur kunnen er geen heenberichten meer uitgewisseld worden.
 • Vanaf 29 maart om 13.00 uur wordt het volledige berichtenverkeer stilgelegd.

Hoe werkt dit door in Ons Administratie?
Gedurende de afsluitingsfase staat Ons Administratie aanvankelijk nog berichtenverkeer toe. Daarbij worden technisch de bovenstaande regels gevolgd: zijn acties vanaf een bepaald moment niet meer toegestaan? Dan zal deze optie niet meer uit te voeren zijn in Ons Administratie.

2. Transitiefase

Deze loopt van donderdag 29 maart 13.00 uur tot dinsdag 3 april 13.00 uur.

Gedurende deze periode is er géén berichtenverkeer mogelijk.

Hoe werkt dit door in Ons Administratie?
Gedurende de transitiefase staat Ons Administratie geen berichtenverkeer toe.

3. Ingebruikname berichtenverkeer

Deze start op 3 april om 13.00 uur.

Vanaf 3 april 13.00 uur mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de standaard iWMO 2.2 en iJW 2.2. De iWmo 2.2 en iWJ 2.2 zullen per 3 april automatisch geactiveerd zijn in Ons Administratie.

Inhoudelijke wijzigingen

Aspecifiek toewijzen

Als in de toewijzing alleen een productcategorie wordt meegegeven, mag de aanbieder binnen die productcategorie één of meer bijbehorende productcode(s) declareren. Deze maatregel geeft de zorgaanbieder ruimte om zelf te bepalen welke zorg of ondersteuning er binnen die productcategorie wordt ingezet.

Uitwerking in Ons Administratie
Deze mogelijkheid is reeds beschikbaar binnen Ons Administratie. 

Factureren in delen bij outputgerichte trajecten/arrangementen

Het wordt voor aanbieders mogelijk om één of meer facturen te sturen voor werkzaamheden die als één
arrangement zijn gecontracteerd en toegewezen. Dit is mogelijk bij een toewijzing in euro's en alleen indien hier afspraken over gemaakt zijn met gemeentes.

Uitwerking in Ons Administratie
Bepaalde inrichtings- en proceskeuzes bieden al de mogelijkheid om deze werkwijze in Ons Administratie te hanteren. De noodzaak om deze werkwijze op een eenvoudiger manier  in Ons Administratie toe te voegen, wordt nog nader onderzocht. 

Nieuwe commentaarvelden in de berichtenstandaard

Er worden commentaarvelden toegevoegd in WMO301- en WMO315-berichten op cliënt en productniveau.  

Uitwerking in Ons Administratie
Ons Administratie zal tijdig ondersteuning geven voor deze velden. Voor de WMO304 wordt de mogelijkheid voor ondersteuning nog nader onderzocht.

Een cliënt per bericht (declaratieberichten uitgezonderd)

Per niet-declaratiebericht (301, 305, 307, 315) staat de vernieuwde standaard nog maar 1 cliënt per bericht toe. De declaratieberichten 303 en 304 zijn hiervan uitgezonderd.  

Uitwerking in Ons Administratie
Voor Ons Administratie betekent dit dat er meer berichten verstuurd zullen moeten worden. Dit betekent extra handelingen indien er geen gebruik wordt gemaakt van onze Berichtenbox. De optie 'Alle berichten versturen' in de  Berichtenbox maakt het makkelijker om veel berichten in een keer te versturen.

Overige wijzigingen
 • De toewijzing wordt alleen nog naar de leverende aanbieder gestuurd. Andere toewijzingen die behoren bij dezelfde beschikking, maar voor een andere aanbieder gelden, worden niet meer meegestuurd.
 • Een stopbericht betekent niet meer automatisch een beëindiging van de zorgtoewijzing. Als een aanbieder een Stopbericht stuurt, heeft dit niet meer automatisch tot gevolg dat de toewijzing wordt beëindigd.
 • Het is niet toegestaan om een product gestapeld toe te wijzen.
 • Het beschikte product komt vanwege verminderde relevantie te vervallen.
 • Het adres van de cliënt wordt niet meer meegestuurd in het declaratie-berichtenverkeer.
 • Er komt een koppeling tussen het toewijzingsnummer en de bijbehorende declaratie.
 • Diakrieten zijn nu op alle posities van de voorletters te gebruiken.
 • In de codelijst 'Reden beëindiging' bij de iWMO zijn enkele detailaanpassingen doorgevoerd om deze lijst meer in lijn te brengen met deze codelijst binnen de iJW.

Uitwerking in Ons Administratie
De noodzakelijke onderdelen uit de bovenstaande lijst worden in versie 2018.2 van Ons Administratie toegevoegd.